Sunday, August 9, 2015

Ulasan Surah An-NabaaSurah 78: 
 
AN NABAA (berita besar).

Surah An Nabaa’ terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al Ma’aarij.

Dinamai “An Nabaa” (berita besar), diambil dari perkataan An Nabaa yang terdapat pada ayat 2 surah ini.

Dinamai juga “Amma Yatasaa Aluun”  diambil dari perkataan “Amma Yatassa Aluunn” yang terdapat pada ayat 1 surah ini.


Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat An-Nabaa (1~40),      
[BS]
http://ararws.blogspot.com/2013/06/78.html

Donation

PEOPLE NEED HELP:

Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(1) Bank Muamalat
A/C Nu:1403-0044921-72-0
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(2) Bank Muamalat,
A/C Nu:1401-0001629-72-1
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(3) Bank Muamalat,
A/C Nu:1403-0024981-72-6.
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(4) Bank Muamalat,
A/C Nu:1403-0044921-72-0
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(5) Bank Simpanan Nasional
A/C Nu:14192-41-00001510-0
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(6) Bank CIMB Islamic,
A/C Nu:1418-0000449-10-6.
(Malaysia)
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(7) Bank CIMB,
A/C Nu: 8003344862
(Malaysia).
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(8) Bank CIMB,
A/C Nu: 1228-0063412-52-5
(Malaysia).
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(9) Bank CIMB,
A/C Nu: 7013293051.
(Malaysia).
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(10) MayBank,
A/C Nu: 112679051978
(Malaysia).
.
Provide people in problem today with hope for tomorrow.
(11) MayBank,
A/C Nu: 412679002414
(Malaysia).